Privacy beleid

Privacy beleid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Merida Benelux b.v..
Door gebruik te maken van de diensten die Merida Benelux b.v. je aanbiedt ga je akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.
Merida Benelux b.v. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten. Alle gegevens die je bij het aanmaken van je account of op andere momenten bekend hebt gemaakt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Merida Benelux b.v.
Je gegevens worden niet verkocht aan derden. Alleen wanneer je gebruik maakt van een aanbieding van een toeleverancier en/of partner kan het nodig of gemakkelijk zijn dat wij je adresgegevens doorgeven. Je wordt daar steeds van op de hoogte gesteld. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Merida Benelux b.v. hiertoe overgaan.
 
Opslag en beveiliging gegevens
Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de Merida Benelux b.v. klantendatabase.
Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Merida Benelux b.v., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Je kunt je eigen gegevens op elk moment inzien of (laten) wijzigen.
Je persoonsgegevens zijn met je e-mailadres en wachtwoord toegankelijk via Mijn Account. Je kunt ook een schriftelijk verzoek om inzage sturen aan:
Merida Benelux b.v.
Postbus 799,
7301 BA, Apeldoorn
 
Wijzigingen
Dit Privacy Reglement is effectief vanaf 1 februari 2012. Merida Benelux b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement.
Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.